LUMERISSI A'POLLO

Owners: Hanka a Jakub Svobodovci, Praha

Výsledky:

DBK A/A
DLK 0/0 

15 dní 
32.deň  / 32nd day